انجمن علمی هیپنوتیزم بالینی ایران-درباره دکتر شهیدی

گالری

جدیدترین اخبار

جدیدترین کارگاه‎ها

  • کارگاه آموزشی خود هیپنوتیزم آبان 94
    کارگاه آموزشی خود هیپنوتیزم آبان 94 Self-Hypnosis Workshop کارگاه خودهیپنوتیزم در روزهای چهارشنبه 6 و جمعه 8 مرداد در انجمن علمی هیپنوتیزم بالینی برگزار خواهد شد…
    • تاریخ برگزاری 14 و 16 مرداد 1394
  • کارگاه آموزشی خود هیپنوتیزم مرداد 94
    کارگاه آموزشی خود هیپنوتیزم مرداد 94 Self-Hypnosis Workshop کارگاه خودهیپنوتیزم در روزهای چهارشنبه 14 و جمعه 16 مرداد در انجمن علمی هیپنوتیزم بالینی برگزار شد تلفن…
    • تاریخ برگزاری 14 و 16 مرداد 1394
دکترعنایت اله شهیدی