انجمن علمی هیپنوتیزم بالینی ایران-درباره دکتر شهیدی

گالری

جدیدترین اخبار

جدیدترین کارگاه‎ها

  • کارگاه آموزشی خود هیپنوتیزم
    کارگاه آموزشی خود هیپنوتیزم Self-Hypnosis Workshop کارگاه خودهیپنوتیزم در روزهای چهارشنبه 6 و جمعه 8 خرداد در انجمن علمی هیپنوتیزم بالینی برگزار خواهد شد…
    • تاریخ برگزاری 6 و 8 خرداد 1394
  • کارگاه پیشرفتۀ خود-هیپنوتیزم
    کارگاه پیشرفتۀ خود-هیپنوتیزم Advanced Self-Hypnosis Workshop کارگاه پیشرفتۀ خود-هیپنوتیزم خودهیپنوتیزم، تکنیکی قدرتمند برای بهبود کیفیت زندگی این کارگاه روز هفتم اسفندماه 1393 در…
    • تاریخ برگزاری هفتم اسفند 1393
دکترعنایت اله شهیدی