انجمن علمی هیپنوتیزم بالینی ایران-درباره دکتر شهیدی

گالری

جدیدترین اخبار

جدیدترین کارگاه‎ها

  • کارگاه پیشرفتۀ خود-هیپنوتیزم
    کارگاه پیشرفتۀ خود-هیپنوتیزم Advanced Self-Hypnosis Workshop کارگاه پیشرفتۀ خود-هیپنوتیزم خودهیپنوتیزم، تکنیکی قدرتمند برای بهبود کیفیت زندگی این کارگاه روز هفتم اسفندماه 1393 در…
    • تاریخ برگزاری هفتم اسفند 1393
  • کارگاه سفر کودک درون
    کارگاه سفر کودک درون Inner Child Journey Workshop کارگاه سفر کودک درون روز پنجشنبه دوم بهمن 1393 به مدت 5 ساعت در مرکز مشاوره…
    • تاریخ برگزاری دوم بهمن 1393
دکترعنایت اله شهیدی