انجمن علمی هیپنوتیزم بالینی ایران-درباره دکتر شهیدی

گالری

جدیدترین اخبار

 • کارگاه آموزشی خودهیپنوتیزم
  کارگاه آموزشی خودهیپنوتیزم Self-Hypnosis Workshop کارگاه خودهیپنوتیزم در روزهای چهارشنبه 16 و جمعه 18 مهرماه 1393 در انجمن هیپنوتیزم بالینی برگزار می شود…
 • کارگاه خودهیپنوتیزم پیشرفته
  کارگاه خودهیپنوتیزم پیشرفته Advanced Self-Hypnosis Workshop کارگاه خود-هیپنوتیزم پیشرفته در روزهای یکم و سوم مردادماه در انجمن علمی هیپنوتیزم بالینی ایران برگزار شد…

جدیدترین کارگاه‎ها

 • کارگاه خود هیپنوتیزم
  کارگاه خود هیپنوتیزم Self-Hypnosis Workshop کارگاه خودهیپنوتیزم در روزهای چهارشنبه 16 و جمعه 18 مهرماه در انجمن علمی هیپنوتیزم بالینی برگزار خواهد شد…
  • تاریخ برگزاری 16 و 18 مهر 1393
 • کارگاه خود-هیپنوتیزم پیشرفته
  کارگاه خود-هیپنوتیزم پیشرفته Advanced Self-Hypnosis Workshop کارگاه خود-هیپنوتیزم پیشرفته در روزهای یکم و سوم مردادماه در انجمن علمی هیپنوتیزم بالینی ایران برگزار شد…
دکترعنایت اله شهیدی