انجمن علمی هیپنوتیزم بالینی ایران-درباره دکتر شهیدی

گالری

جدیدترین اخبار

جدیدترین کارگاه‎ها

  • کارگاه خود هیپنوتیزم
    کارگاه خود هیپنوتیزم Self-Hypnosis Workshop کارگاه خودهیپنوتیزم در روزهای چهارشنبه 12 و جمعه 14 آذرماه در انجمن علمی هیپنوتیزم بالینی برگزار خواهد شد…
    • تاریخ برگزاری 12 و 14 آذر 1393
  • کارگاه آموزشی زبان بدن و فن ارتباط مؤثر
    کارگاه آموزشی زبان بدن و فن ارتباط مؤثر Body Language Workshop کارگاه زبان بدن و فن ارتباط مؤثر در روزهای چهارشنبه 5 و جمعه 7 آذرماه در انجمن…
    • تاریخ برگزاری 5 و 7 آذر 1393
دکترعنایت اله شهیدی