انجمن علمی هیپنوتیزم بالینی ایران-درباره دکتر شهیدی

گالری

جدیدترین اخبار

جدیدترین کارگاه‎ها

  • کارگاه آموزشی خود هیپنوتیزم
    کارگاه آموزشی خود هیپنوتیزم Self-Hypnosis Workshop خودهیپنوتیزم، تکنیکی قدرتمند برای بهبود کیفیت زندگی این کارگاه در روزهای چهارشنبه 17 و جمعه 19 اردیبهشت 1393…
    • تاریخ برگزاری 17 و 19 اردیبهشت 1393
  • کارگاه هیپنوتراپی شناختی (ساری)
    کارگاه هیپنوتراپی شناختی (ساری) Cognitive Hypnotherapy برگزاری کارگاه 16 ساعته هیپنوتراپی شناختی توسط دکتر عنایت اله شهیدی در ساری دوره آموزشی هیپنوتیزم پیشرفته (ویژه…
    • تاریخ برگزاری اول و دوم اسفند 1392
دکترعنایت اله شهیدی